ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการตรวจเยี่ยม การเรียนการสอน จากศึกษานิเทศก์
          โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ได้ต้อนรับ นางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษา เข้ามาตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และสร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2563,15:26   อ่าน 47 ครั้ง