ภาพกิจกรรม
จัดเตรียมห้อง School Isulation
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ จัดเตรียมห้อง School Isulation  คัดกรอง  แยกนักเรียน  เพื่อความปลอดภัยต่อส่วนรวม สำหรับรองรับการเปิดเรียนในรูปแบบ on site
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,13:30   อ่าน 65 ครั้ง