ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมการวิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบ online
วันที่ 11 มกราคม 2565 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  โดย นายณภัทรพล วิริยะกุลเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดให้มีการอบรม online เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่คณะครู เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน ยุค COVID - 19  โดยมีคุณครูณัฐกันย์ชร  ทวีกายุจันทร์  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,13:37   อ่าน 79 ครั้ง