ภาพกิจกรรม
ประชุมครูหัวหน้าสายชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระ
วันที่ 11 มกราคม 2565 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  โดย นายณภัทรพล วิริยะกุลเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดให้มีการประชุม online  แก่หัวหน้าสายชั้น  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ในรูปแบบ online และ on hand
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,13:41   อ่าน 67 ครั้ง