ภาพกิจกรรม
ประชุมครูสายชั้นอนุบาลและพนักงานอาคารสถานที่
วันที่ 12 มกราคม 2565 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ โดย นายณภัทรพล วิริยะกุลเจริญ มอบหมายให้ นายศิโรจน์  ชนันทวารี  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการประชุมคณะครู และ บุคลากร สายชั้นอนุบาล online  ผ่านทาง line group  และ  ประชุมพนักงานสถานที่  ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในรูปแบบ on site

โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,13:56   อ่าน 68 ครั้ง