ภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วันที่ 2 มีนาคม 2565  โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในรูปแบบ online ในชื่อกิจกรรม คณิตโกโกวา ผ่านทาง Facebook live โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2565,17:55   อ่าน 173 ครั้ง