ภาพกิจกรรม
การประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม
วันที่ 3 มีนาคม 2565 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ โดยนายณภัทรพล วิริยะกุลเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มีการจัดประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย จำนวน 4 คน คือ 1. ครูเสาลักษณ์  เริ่มภักดี 2. ครูพัชรี ป้องญาติ 3. ครูนุชธิดา  สงวนศิลป์ 4. ครูดารารัตน์  มิรัตนไพร  ผ่าน application Google Meet

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2565,18:05   อ่าน 111 ครั้ง