ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจ สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการฉีดวัคซีน Pfizer
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ โดย นายณภัทรพล วิริยะกุลเจริญ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจ สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการฉีดวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม) สำหรับเด็ก ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ online โดยผ่านระบบ Google Meet
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2565,14:47   อ่าน 638 ครั้ง