ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน
การปิดเรียนชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ
ตามประกาศจากกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ในกรณีที่ต้องการติดต่อกับทางโรงเรียน ขอให้ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ facebook โรงเรียน เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2564,15:50   อ่าน 3157 ครั้ง