ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 65
เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 65
การตรวจเยิ่ยมโรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 65
กำหนดการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 65
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 65
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 65
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 64
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 64
การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 64
การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
กำหนดการรับอาหารเสริมนมและแบบฝึกเสริมทักษะระหว่างหยุดเรียนกรณืพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64
การปิดเรียนชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
สวัสดีปีใหม่ 2564
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 63
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ การมาติดต่อเรื่องต่างๆของผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 63
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง มีมติให้สั่งหยุดเรียน
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 63
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63
แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 62